เลือกประเภท

เครื่องมือ

สี

สีสักไรผมเรามีทุกเฉดตั้งแต่ extra light ถึง extra dark และสูตรพิเศษเฉพาะที่มีสีผสมสีโทนอุ่นเพื่อความละมุน

ความสะอาด

ทุกสิ่งทุกอย่างเราปฏิบัติการตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย

ยาชาแบบทา

ยาชาแบบทาเฉพาะที่หลายแบบเพื่อให้เหมาะกับบริเวณที่ใช้

ครีมบำรุงหลังสัก

ครีมบำรุงหลังสักแบบเฉพาะจาก Ashton และ Membrane