อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 94 สักสกินเฮด 67สักไรผม ผู้หญิง 5สักปิดแผลเป็นปลูกผม 13SMPไรผมสำหรับผมยาว 4SMP สักไรผมสำหรับ อโลพีเชีย(Alopecia) ผมร่วงหย่อมๆ 5
ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ