อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 103 สักสกินเฮด 84สักไรผม ผู้หญิง 4สักปิดแผลเป็นปลูกผม 15
ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ