อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 96 สักสกินเฮด 79 สักไรผม ผู้หญิง 4 สักปิดแผลเป็นปลูกผม 13
ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ