อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 87 สักสกินเฮด 75 สักไรผม ผู้หญิง 4 สักปิดแผลเป็นปลูกผม 8
ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ