อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 97 สักสกินเฮด 84 สักไรผม ผู้หญิง 5 สักปิดแผลเป็นปลูกผม 8
ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ