อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 87 สักสกินเฮด 75 สักไรผม ผู้หญิง 4 สักปิดแผลเป็นปลูกผม 8
ข้อมูลเกี่ยวกับการสักไรผมผมบาง/ล้านผู้ชาย ข้อมูลเกี่ยวกับสักไรผมผู้หญิง ข้อมูลการสักปิดแผลเป็นจากการปลูกผ