การทำนัด

คิดต่อเราผ่าน Email Facebook หรือLINE และส่งรูปด้านหน้า ด้านบน ด้านหลัง ซ้าย ขวา เหมือนในรูปตัวอย่าง

ด้านหน้า
ด้านบน
ซ้าย
ขวา
ด้านหลัง

เราจะติดต่อกลับเร็วที่สุด สำหรับราคาประเมินการสักไรผม SMPกึ่งการแพทย์ พร้อมการทำภาพจำลอง mock up เพื่อเป็นแนวทางว่าทำออกมาเป็นประมาณไหน
เราอยากแนะนำให้ลูกค้าสามารถนัดมาปรึกษา ฟรี กับอาจารย์ก่อนได้ จะได้เห็นทีมอาจารย์ คุยรายละเอียด เห็นสถานที่จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจจะทำ สามารถนัดทำวันหลังพร้อมค่ามัดจำคิวเพื่อลอควันเวลาและใช้หักออกจากค่าบริการได้
แต่ถ้าลูกค้าต้องการทำนัดการทำเลยเราจะมีการมัดจำ 5,000 บาท ( ไม่สามารถคืนได้ทุกกรณี) เพราะเป็นการลอคคิววันเวลาสำหรับลูกค้าเพื่อคิวจะได้ไม่ชนกับท่านอื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนเหลือหักจากเงินมัดจำของราคาเพจเกจที่ประเมินไป และจ่ายในวันที่มาทำครั้งแรก
เงินมัดจำ 5,000 บาทไม่ได้หายไปไหน จะเอามาหักออกในวันที่ทำการสักไรผมกึ่งการแพทย์ เป็นยอดคงเหลือที่ต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือหลังหักค่ามัดจำจะจ่ายในวันแรกของการทำ
คลิ๊ก ปุ่มนี้ เพื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิทการ์ด