นโยบายการคืนเงิน

งินมัดจำ ไม่สามารถคืนได้ เพราะเป็นการมัดจำคิวเวลางานอาจารย์สำหรับลูกค้า เงินมัดจำที่จ่ายไว้จะนำมาหักจากค่าใช้จ่ายวันที่มาทำ

ถ้าลูกค้าที่วางมัดจำแล้วต้องการเปลี่ยนนัด รบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนวันเวลานัด ถ้าหากไม่แจ้งทางร้านก่อนเราขออนุญาตยึดเงินมัดจำและถ้าต้องการนัดใหม่ลูกค้าจะต้องโอนมัดจำเต็มจำนวนของรายการที่จะทำ

หลังจากทำไปแล้ว เราไม่มีมาตรการการคืนเงินค่าบริการ เนื่องจากผลลัพธ์ในแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่องานหลังลอก แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุด และน้อมรับคำติชมทุกๆอย่าง นำมาปรับใช้เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่สุดเช่นกัน